Medische Disclaimer

1. Geen Advies

1.1 Onze website kan algemene medische informatie bevatten.

1.2 De medische informatie is geen advies en dient ook niet als zodanig te worden behandeld.

2. Geen Garanties

2.1 De medische informatie op onze website wordt verstrekt zonder enige verklaring of garantie, expliciet of impliciet.

2.2 Zonder de reikwijdte van paragraaf 2.1 te beperken, garanderen of verklaren wij niet dat de medische informatie op deze website:

(a) constant beschikbaar zal zijn, of helemaal niet beschikbaar zal zijn; of

(b) waar, nauwkeurig, volledig, actueel of niet-misleidend is.

3. Medische Assistentie

3.1 U mag niet vertrouwen op de informatie op onze website als alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgverlener.

3.2 Als u specifieke vragen heeft over een medische aangelegenheid, dient u uw arts of andere professionele zorgverlener te raadplegen.

3.3 Als u denkt dat u aan een medische aandoening lijdt, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

3.4 U mag het inwinnen van medisch advies nooit uitstellen, medisch advies negeren of de medische behandeling staken vanwege informatie op onze website.

4. Interactieve Kenmerken

4.1 Onze website bevat interactieve functies waarmee gebruikers met ons kunnen communiceren.

4.2 U erkent dat, vanwege de beperkte aard van communicatie via de interactieve functies van onze website, alle hulp die u krijgt bij het gebruik van dergelijke functies waarschijnlijk onvolledig en zelfs misleidend kan zijn.

4.3 Alle hulp die u mogelijk ontvangt bij het gebruik van de interactieve functies van onze website, vormt geen specifiek advies en dient daarom niet te worden ingeroepen zonder verdere onafhankelijke bevestiging.

5. Beperkingen op uitsluitingen van aansprakelijkheid

5.1 Niets in deze disclaimer zal:

(a) aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

(c) aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.